Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Whepp of ‘wij’: Whepp B.V. gevestigd aan de Hamseweg 22 te Hogland.
1.2. Account: je persoonlijke gedeelte binnen Whepp, met je persoonlijke instellingen, gegevens en Credits.
1.3. Credits: de spaarpunten waarmee gratis producten kunnen worden besteld.
1.4. Device: smartphone, tablet of ander apparaat dat geschikt is voor het gebruik van Whepp.
1.5. Inloggegevens: de gegevens die je nodig hebt om in te loggen in Whepp.
1.6. Website: whepp.com en alle subdomeinen.

Artikel 2. Akkoord door downloaden

2.1. Als je Whepp downloadt, verklaar je daarmee dat je akkoord gaat met alle bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3. Credits

3.1. Bij het installeren van Whepp krijg je van ons een aantal Credits gratis. Meer Credits kun je verdienen door vragen te beantwoorden voor onze partners.
3.2. Als je genoeg Credits hebt gespaard, kun je deze gebruiken om bepaalde producten te bestellen. Deze worden je dan kosteloos toegestuurd.
3.3. Credits zijn nooit om te ruilen tegen geld.

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1. Je mag voor onbepaalde tijd van Whepp gebruik maken. Je kunt stoppen met Whepp gebruiken wanneer je wilt.
4.2. Als je Whepp verwijdert van je apparaat, worden je Account en je Credits niet verwijderd. Je Credits kunnen wel verlopen, zoals bepaald in artikel 3.4.

Artikel 5. Geen bedenktermijn

5.1. Je kunt Whepp direct gebruiken na installatie. De wettelijke bedenktermijn uit Afdeling 9A van Boek 7 Burgerlijk Wetboek is daardoor niet van toepassing.
5.2. Ook voor de producten die je met Credits bestelt, geldt geen bedenktermijn. Dat komt omdat je deze producten niet met koopt met geld maar met Credits.

Artikel 6. Toegestaan gebruik

6.1. Whepp mag nooit worden gebruikt om inbreuk te maken op de wet of op de rechten van anderen.

6.2. Het is niet toegestaan om op geautomatiseerde wijzen vragen te beantwoorden of Accounts aan te maken.

6.3. Vragen in Whepp mogen alleen te goeder trouw naar waarheid worden beantwoord, zonder obscene taal of plaatjes.

6.4. Als wij constateren dat jij je niet de regels houdt, kunnen wij je Account direct blokkeren of verwijderen. In geval je je schuldig zou maken aan onrechtmatig of strafbaar gedrag, kunnen wij je gegevens tevens overhandigen aan het slachtoffer en/of justitie.

Artikel 7. Updates

7.1. Wij hebben het recht om Whepp van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.

7.2. Omdat Whepp aan meerdere gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om voor één of enkele gebruikers van een bepaalde aanpassing af te zien. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van Whepp.

Artikel 8. Beschikbaarheid en onderhoud

8.1. Wij spannen ons in om te zorgen dat Whepp steeds goed werkt en beschikbaar is voor gebruik. Wij kunnen daarover echter geen garanties bieden.

8.2. Soms is het nodig om onderhoud te verrichten op Whepp. Daarbij kunnen storingen of onderbrekingen ontstaan.

8.3. Wij zullen wegens bedoelde onderbreking niet gehouden zijn tot schadevergoeding.

Artikel 9. Persoonsgegevens en privacy

9.1. Whepp respecteert je privacy. In onze Privacy Policy staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Door Whepp te downloaden ga je akkoord met onze Privacy Policy.

9.2. Voor je eigen veiligheid is het belangrijk dat je je Inloggegevens goed beschermt en deze niet laat slingeren of aan onbevoegden verstrekt. Als je een wachtwoord moet kiezen, zorg dan dat je een veilig wachtwoord gebruikt, dat voldoende lang, complex en uniek is. Wij raden af om wachtwoorden te gebruiken die:

  • korter zijn dan 8 karakters;
  • bestaan uit woorden die in woordenboeken staan;
  • geen hoofdletters, kleine letters of leestekens bevatten;
  • al voor andere apps of diensten worden gebruikt.

Artikel 10. Helpdesk

10.1. Je kunt op een door Whepp, in beginsel via de Website aangegeven wijze storingen en vragen melden. Wij zullen ons inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

10.2. We hebben ook een FAQ op onze Website met informatie over het gebruik van Whepp. We vragen je vriendelijk eerst even in de FAQ te kijken of je het antwoord op je vraag ertussen ziet staan. Als dat niet zo is, helpen we je graag.

Artikel 11. Garanties en aansprakelijkheid

11.1. Wij hopen dat je veel plezier beleeft aan Whepp. Omdat Whepp gratis is te downloaden en gebruiken, menen wij dat van ons geen juridische garanties mogen worden verwacht over de werking van Whepp. Het enige dat we kunnen garanderen is dat we ons best doen om Whepp zo goed mogelijk te maken.

11.2. Wij bieden ook geen garanties ten aanzien van de producten die je met Credits kunt bestellen. Voor sommige producten kan er wel een garantie zijn van de fabrikant zelf. Om daar gebruik van te maken, dien je je tot de fabrikant te wenden. Wij zijn nooit gehouden om enige kosten te vergoeden voor het retourneren van producten die je hebt besteld.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op Whepp berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers. Je krijgt uitsluitend een gebruiksrecht om Whepp te gebruiken op jouw eigen Device. Je gebruiksrecht is persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar en je mag Whepp nooit gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen.

12.2. Als je je niet aan deze regels houdt, hebben wij het recht om je het verdere gebruik van Whepp te ontzeggen, zonder recht op restitutie.

Artikel 13. Speciale voorwaarden bij iOS-versie

13.1. Apple vereist dat wij in deze voorwaarden uitdrukkelijk vermelden dat Apple geen onderhoud en ondersteuning zal verrichten voor de iOS-versie van Whepp.

13.2. Apple verplicht dat je verklaart dat je je niet bevindt in een land dat onder een handelsembargo met de VS valt of dat door de VS als “terrorisme ondersteunend land” is gekwalificeerd en dat je niet bent geplaatst op een lijst van verboden of beperkte partijen. Door Whepp te downloaden, doe je al deze verklaringen.

13.3. Apple verplicht ons om jou uitdrukkelijk te laten erkennen dat als een derde claimt dat Whepp inbreuk maakt op wat voor manier dan ook, dat wij die claim moeten afhandelen en niet Apple.

13.4. Je kunt niet bij Apple terecht voor ondersteuning over Whepp en Apple is nergens voor aansprakelijk. Apple vereist dat wij dit uitdrukkelijk in onze voorwaarden zetten.

13.5. Apple vereist dat jij en wij erkennen dat Apple een ‘derdebegunstigde’ is onder deze overeenkomst en dat Apple deze Gebruiksvoorwaarden zelf kan handhaven bij overtreding.