Bedankt voor je interesse in Whepp. Whepp is de app voor je smartphone of tablet waarmee je kunt sparen voor gratis producten.

Wij respecteren je privacy en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In dit document leggen we uit hoe wij omgaan met de gegevens die je via Whepp aan ons en aan onze partners kunt verstrekken. Lees deze Privacy Policy dan ook aandachtig door.

Artikel 1. Definities
1.1. Whepp: de app genaamd Whepp, waarmee je kunt sparen voor gratis producten.
1.2. Wij: Whepp BV.
1.3. Account: je persoonlijke instellingen, gegevens en Credits in Whepp.
1.4. Credits: de spaarpunten waarmee gratis producten kunnen worden besteld.
1.5. Device: smartphone, tablet of ander apparaat dat geschikt is voor gebruik van Whepp.
1.6. Inloggegevens: de gegevens die je nodig hebt om in te loggen in Whepp.

Artikel 2. Akkoord door downloaden
2.1. Als je Whepp downloadt, verklaar je daarmee dat je akkoord gaat met alle bepalingen in deze Privacy Policy. Door akkoord te gaan met deze Privacy Policy geef je uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de doeleinden zoals in deze Privacy policy omschreven.

Artikel 3. Persoonsgegevens die je actief verstrekt
3.1. Bij het downloaden en gebruiken van Whepp, kan je worden gevraagd om bepaalde gegevens in te vullen. Behalve als wij bij het invulveld anders bepalen, verwerken we de door jou actief verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
• Aan onze partners verstrekken van antwoorden op de door onze partners via Whepp gepubliceerde vragen, zonder dat wij daarbij jouw identificerende gegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer) verstrekken;
• Antwoord geven op helpdeskvragen;
• Je per e-mail op de hoogte houden van ontwikkelingen in Whepp;

Artikel 4. Persoonsgegevens die je automatisch verstrekt
4.1. Bij het downloaden en gebruiken van Whepp kunnen er bepaalde technische gegevens over je Device worden verwerkt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt en met derden worden gedeeld om:
• Te zorgen dat advertenties die je op internet ziet beter aansluiten bij je interesses;
• Misbruik en fraude te bestrijden;

Artikel 5. Technische permissies voor je Device
5.1. Whepp heeft om goed te kunnen draaien bepaalde technische permissies nodig van je device. Hieronder staan welke permissies dat zijn en waarom deze nodig zijn.
• Camera – zodat je foto’s kunt nemen en direct versturen als antwoord op een vraag.
• Locatie – om relevantere vragen door te kunnen zetten.

Artikel 6. Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
6.1. De antwoorden op de vragen die je via Whepp kunt geven in ruil voor Credits, worden doorgegeven aan onze partners. Wij geven daarbij geen gegevens door die jou persoonlijk kunnen identificeren, zoals je naam of e-mailadres, tenzij wij bij de vraag al duidelijk hebben gemaakt dat dit dit wel gebeurt en wat de doeleinden zijn waarvoor de ontvangers deze gegevens zullen gebruiken. In dat geval geef je toestemming voor het verstrekken van je persoonsgegevens en het gebruik dat de ontvanger daarvan wil maken, door het antwoord op de vraag in te vullen.
6.2. Wij kunnen diverse door jou in Whepp ingevulde gegevens die niet rechtstreeks zijn te herleiden tot jou als persoon, zoals, maar niet uitsluitend, je geslacht, geboortejaar en provincie, doorgeven aan onze partners.

Artikel 7. Bewaartermijn

7.1. Behalve als we bepaalde gegevens langer moeten bewaren, zoals om te voldoen aan de administratieplicht van de belastingdienst, bewaren we de gegevens in je Account voor zolang als je Whepp gebruikt en tot maximaal één jaar daarna.

Artikel 8. Beveiliging

8.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en verspreiding. Denk daarbij onder andere aan SSL/TLS-beveiliging om dataverkeer te versleutelen en aan firewall- en andere maatregelen om onze databases af te sluiten van het internet.